Istraživanja pokazuju da matičnjak može smanjiti stres i anksioznost. Biljka sadrži Gama-aminobuterna kiselina (GABA) koja utiče na mozak i podstiče smanjenje stresa