Policijskoj stanici Sokolac, 27.04.2017. godine, oštećeni je prijavio da je na
svoj mobilni telefon primio poruku prijetećeg sadržaja. O prijavi je obavješten dežurni
koji je naložio preduzimanje potrebnih mjera i radnji na rasvjetljavanju i
dokumentovanju krivičnog djela „Ugrožavanje sigurnosti“. Istraga je u toku.

Policijski službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, Okružnom
tužilaštvu Istočno podnijeli su izvještaj protiv A.Dž. i S.Dž., zbog postojanja
osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Krađa“.

Vezane objave