Bivši logoraši splitskog logora “Lora” nezadovoljni su danas izrečenim kaznama za ratne zločine nad srpskim civilima u splitskom Županijskom sudu, bivšem upravniku tog logora Tomislavu Duiću i čuvaru Emiliu Buguri i ističu da je visina tih kazni poražavajuća.