Stanje bezbjednosti u Policijskoj upravi Foča na zadovoljavajućem nivou

57
Booking.com

U prostorijama Policijske uprave Foča danas je održana konferencija za medije na kojoj su načelnik Policijske uprave Velimir Kostović, načelnik Odjeljenja policije policije Voislav Krunić i načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Duško Tomović predstavili rezultate rada za mjesec avgust 2021. godine sa uporednim pokazateljima iz 2020.godine.

Načelnik Policijske uprave je istakao da se na osnovu svih statističkih podataka, ali i ostalih parametara koji se cijene, stanje bezbjednosti može ocijeniti kao stabilno i zadovoljavajuće. Ovom prilikom načelnik Kostović je apelovao na građane da se pridržavaju svih mjera i da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke koje su izdate od strane Republičkog Štaba za vanredne situacije Republike Srpske kao i lokalnih opštinskih štabova za vanredne situacije na njihovim područjima, a sve u vezi trenutno pogoršane epidemiološke situacije na području PU Foča.

Načelnik Kostović je istakao da zahvaljujući nizu preventivnih i represivnih mjera koje su policijski službenici preduzeli u toku turističke sezone nije bilo djela sa najtežim posledicama.

Načelnik Krunić je iznio podatke o broju evidentiranih narušavanja javnog reda i mira, kao i saobraćajnih nezgoda. Ukupno je evidentirano 41 narušavanje javnog reda i mira što predstavlja povećanje od 174%, ali nije bilo narušavanja javnog reda i mira sa pet ili više lica. Evidentirana je 51 saobraćajnih nezgoda, što je povećanje za 46%, dok je struktura saobraćajnih nezgoda povoljnija u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupnog broja 45 saobraćajnih nezgoda su za posljedicu imale štetu, od toga dvije saobraćajne nezgode koje su za posljedicu imale teško povrijeđena lica i četiri saobraćajne nezgode sa lakše povrijeđenim licem. U avgustu nije bilo evidentiranih nezgoda sa smrtno stradalim licima. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je brzina. Aktivnosti rada policije su pojačane zbog realizacije akcije turističke sezone, isključeno je 21 vozilo, najčešći uzrok je alkohol. Iz oblasti suzbijanja droga ukupno su evidentirana 84 prekršaja i to 11 prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru, 10 prekršaja po Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga i 63 prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Načelnik Tomović je da je broj evidentiranih krivičnih djela 19 što je manje za 5% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja krivičnih djela po poznatom počiniocu prijavljeno je 14 dok je po nepoznatom prijavljeno pet krivičnih djela od kojih su tri rasvijetljena. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 17 izvještaja protiv 18 lica. Policijski službenici su u posmatranom periodu zadržali visok stepen ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela koji iznosi 90% kao i koeficijent rasvetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu.

Na kraju konferencije načelnik Krunić je apelovao na vlasnike opasnih životinja da povedu računa prilikom izvođenja istih na javne površine.

Vezane objave