Booking.com

Pred Sudom do sada je pravosnažno osuđeno 111 Srba na 1.646,5 godina zatvora, rečeno je Srni u Republičkom centru za rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Pred ovom pravosudnom ustanovom do sada su pravosnažno osuđena 32 Bošnjaka na 257, te 22 Hrvata na 208 godina zatvora.Kada je riječ o zločinima nad Srbima, Sud je pravosnažno osudio 22 lica /15 Bošnjaka i sedam Hrvata/, a za zločine nad Bošnjacima 80 lica, od kojih 64 Srba.

Za zločine nad Srbima Sud BiH je izrekao samo 183,5 godina kazne, što je tek 8,7 odsto izrečene kazne. S druge strane, za zločine nad Bošnjacima izrečena je kazna od 1.071 godinu zatvora, a za zločine nad nesrpskim stanovništvom 709,5 godina.

Sud BiH je u dosadašnjem radu potvrdio optužnice protiv 590 lica, od kojih 347 ili skoro 59 odsto Srba.

U informaciji Republičkog centra za rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica o radu Tužilaštva BiH, Suda BiH, Haškog tribunala, entitetskih sudova i sudova u Srbiji na predmetima ratnih zločina počinjenih u BiH od 1992. do 1995. godine, navodi se da su za zločine nad Srbima potvrđene optužnice protiv 120 lica, a za zločine nad Bošnjacima protiv 266 lica, od kojih 207 Srba.

Pred Sudom BiH Srbi su isključivo optuživani za genocid /40 lica/, a za zločin protiv čovječnosti do sada je potvrđena optužnica protiv 227 Srba. Kazna izrečena Srbima za ovaj zločin je 1.176 godina zatvora. S druge strane, za ovaj zločin je potvrđena optužnica protiv 24 Hrvata i tri Bošnjaka.

Haški tribunal do je sada za ratne zločine u BiH optužio 127 lica, od kojih 90 Srba, 28 Hrvata i devet Bošnjaka.

Do sada je pred tim tribunalom pravosnažno osuđeno 50 Srba na 758 godina zatvora, a Srbima je izrečeno i pet doživotnih kazni. S druge strane, petorici osuđenih Bošnjaka izrečena je kazna od 41,5 godina, a dvanaestorici Hrvata od 166 godina zatvora.

Za zločine nad Srbima u Hagu optuženo tek devet lica, od kojih je šest osuđeno na samo 50,5 godina zatvora.

Kada je riječ o radu entitetskih sudova i Suda Brčko distrikta na predmetima ratnih zločina, do sada je potvrđena optužnica protiv 478 lica od kojih 263 ili 55 odsto Srba. Isti sudovi su do sada pravosnažno osudili 124 Srbina na 842 godine i devet mjeseci zatvora, a 69 Bošnjaka na 342,5 godine robije.

Sudovi u Srbiji su do sada za ratne zločine u BiH procesuirali 59 lica, od kojih 57 Srba i po jednog Bošnjaka i Hrvata. Pravosnažno su osuđena 23 Srbina na 294 godine, dok su lica bošnjačke i hrvatske nacionalnosti oslobođena.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je zaključno sa 31. junom ove godine podnijelo 1.084 krivične prijave u vezi sa ratnim zločinima /izvještaji ili dopune krivičnih prijava i izvještaja/.

MUP Srpske je podnio i 1.440 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama i postupanju po naredbama tužilaštava protiv 7.712 prijavljenih lica zbog osnove sumnje da su počinili jedno ili više krivičnih djela ratnog zločina nad više od 23.000 Srba.

Za zločine nad Srbima u Posavini, Sud BiH je do sada potvrdio optužnicu protiv četiri Bošnjaka i 17 Hrvata. Od tog broja, pravosnažno su osuđena dva Bošnjaka na 14 godina zatvora i pet Hrvata na 31 godinu zatvora.

Pred entitetskim sudovima za zločine nad Srbima do sada je optuženo 11 Hrvata i 18 Bošnjaka, od kojih dvoje Hrvata na sedam, a 10 Bošnjaka na 42 godine i osam mjeseci zatvora.

Izvor:

Vezane objave