Izdaci za 39 službenih vozila, koliko ih ima u voznom parku Predsjedništva BiH, u 2020. godini iznosili su 317.960 KM, a samo za gume je potrošeno više od 100.000 KM, utvrdila je Kancelarija za reviziju institucija BiH.

U revizorkom izvještaju za prošlu godinu navodi se da je jedno od 39 vozila “posuđeno” od Republike Srpske za potrebe člana Predsjedništva iz Republike Srpske, Milorada Dodika.

– Za potrebe tri člana Predsjedništva korištena su 23 vozila, ostalih devet bilo na raspolaganju Sekretarijatu – navode revizori.Prema internom pravilniku, vozila koja se koriste za potrebe članova Predsjedništva BiH, šefova njihovih kabineta, te generalnog sekretara Predjedništva, izuzeta su od vođenja dnevne evidencije korištenja.

U prevodu, niko ne zna kuda se te limuzine vozikaju, za koje i čije potrebe, Samo se na početku i na kraju mjeseca upiše kilometraža.

U Predsjedništvu lani je bilo bilo 112 zaposlenih, od čega je četvoro radilo u kancelarijama oficira za vezu sa Haškim tribunaom.

Ipak, to nije bilo dovoljno, pa je lani na osnovu ugovora o djelu honorarcima isplaćeno 171.447 KM.

Tako je tajanstveni “Ured 3” isplatio “eksperima iz regiona” ukuPno 39.000 KM honorara.

– Jedna je angažovana po ugovoru o djelu tokom cijele godine za mjesečnu naknadu od 2.000 KM, a za poslove regionalnog političkog analitičara. se vršilo mjesečno u eurima putem inozemne doznake – navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori dodaju da je još jedna angažovana za poslove logistike, za mjesečni honorar od 1.250 KM, koji je primala tokom cijele godine.

– Analizom troškova nastalih na osnovu ugovora o djelu, nismo se mogli uvjeriti da su ti troškovi opravdani – ocijenili su revizori.

Ipak, kada su u pitanju troškovi oficira za vezu sa Haškim tribunalom, daleko najviše novaca je potrošio kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, jer jedino oni, suprotino odluci Predsjedništva, još uvijek imaju ofcira za vezu u Hagu.

Upravo zato njihovi troškovi iznose 346.100 maraka tokom 2020. godine. To je čak duplo više nego što su za te potrebe potrošili zajedno kabineti srpskog i hrvatskog člana Predsjedništva, koji, umjesto oficira u Hagu, imaju po jednog savjetnika za saradnju sa Tribunalom u Sarajevu.

Vezane objave