U proteklih nekoliko godina, u Republici Srpskoj su prijavljene hiljade slučajava nasilja u porodici.

Pokazuju to statistički podaci uz Sedmi periodični izvještaj BiH o primjeni UN Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni, a koji su objavljeni prije nekoliko dana.

Prema tim podacima, koje je objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u 2017. godini evidentirane su 1.102 prijave slučajeva nasilja u porodici. Od toga, u 492 slučaja suprug je bio nasilan prema ženi, a u 53 slučaja situacija je bila obrnuta.

U toj godini zabilježeno je i više od 200 slučajeva gdje su djeca bila nasilna prema roditeljima, ali i više od 50 slučajeva gdje je neko torturu vršio nad bivšim partnerom.

U 2018. godini, prema ovom dokumentu, u Srpskoj su takođe zabilježena 1.102 slučaja nasilja u porodici, a žrtve su takođe bili supružnici, roditelji, bivši partneti, ali je bilo i slučajeva da roditelji bivaju nasilni prema djeci.

Godinu kasnije, odnosno u 2019, ova problematika se povećala, pa je tako bilo 1.178 slučajeva nasilja u porodici, a u odnosu na počinioce, žrtve su bili očevi i majke, vanbračni partneri, bivši partneri, ali i kćerke i sinovi.

Kada je u pitanju 2020. godina, ovakvih slučajeva bilo je manje nego ranijih godina, odnosno 549. U toj, dakle 2020. godini, najčešći oblik nasilja bio je fizički – skoro 300 slučajeva, a zabilježeno je i više od 200 slučajeva psihičkog nasilja.

U Udruženju građana “Budućnost” Modriča, pri kojem radi i sigurna kuća, ističu da treba imati na umu da veliki broj slučajeva nasilja ne bude prijavljen.

“To je nešto na čemu mi stalno insistiramo – da se što više prijavljuje nasilje. To je naročito bilo izraženo u 2020. godini, koju je obilježeno opšte zaključavanje usljed pandemije i smatramo da su se tada žrtve teško ohrabrivale da prijave nasilje. Mi smo, međutim, tada imali povećan broj poziva na SOS telefon”, rekla je u izjavi za “Nezavisne novine” Biljana Savičić, direktorica Udruženju građana “Budućnost”.

Ona ističe da su i oni zbrinjavali roditelje koji su bili žrtve nasilja od strane svoje djece, što su, ističe, jako potresne situacije.

“Kada bismo govorili o profilu tih nasilnika, mogli bismo reći da oni imaju određeni zdravstveni, psihički problem, koji nije pod kontrolom. Tu spada i sklonost porocima, najčešće alkoholizam. Imali smo i situaciju gdje smo zbrinjavali majku i suprugu počinioca nasilja”, rekla je Savičićeva.

Inače, prema MUP-ovoj Informaciji o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2020. godini, nasilnici u porodici su u 90,2 odsto slučajeva bili muškarci.

“Prema starosti, najbrojniji učinioci su lica starosti od 41 do 50 godina (26,7 odsto). Evidentirano je i 14 maloljetnika koji su izvršili nasilje unutar porodice. Kao žrtve nasilja u porodici evidentirana su i djeca: do 14 godina (78) i od 15 do 18 godina (40)”, naveli su iz MUP-a Srpske.