Carina Granica Dgs.

Na prijedlog Ministarstva bezbjednosti , Savjet ministara donio je odluku kojom se odobrava ulazak u maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljana , a ulazak u odobren je i strancu koji je supružnik državljana .

Takođe, na danas održanoj sjednici Savjet ministara odlučio je da od 1.073.575 KM pomoći Federaciji bude doznačeno 660.248 KM, Republici Srpskoj 402.590 KM, te Brčko distriktu 10.735 KM.

Pokrenuta je i aktivnosti za preuzimanje konačnih presuda od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a usvojen je Migracioni profil Bosne i Hercegovine, što je jedna od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima.

Vezane objave