377846 Voda F

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama gradonačelnik Čačka Milun Todorović je na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka, danas doneo Odluku o proglašenju vanredne situacije

Vanredna situacija na teritoriji grada Čačka uvodi se usled nepovoljne hidrološke situacije i izuzetno niskog vodostaja, radi stabilizacije isporuke vode korisnicima sistema vodosnadbevanja. O sprovođenju ove odluke staraće se Gradski štab za vanredne situacije. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

– Mi smo više puta apelovali na sve naše građane da racionalno koriste vodu, ali oni su se oglušili na sve naše molbe. Zalivaju bašte, voćnjake i teško stanje čine još težim. Još jednom ćemo zamoliti da se ponašaju u skladu sa situacijom- je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

– Želimo da zamolimo nadležne institucije da nam dozvole smanjenje biološkog minimuma na samom vodozahvatu, kako bi mogli da dobijemo još dodatnih 100 litara što bi zadovoljilo potrebe svih pet lokalnih samouprava – dodao je Todorović.

Vezane objave