Više od 700 kilograma opojnih droga uništeno je danas u pogonima Termoelektrane Gacko, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Među uništenom drogom je, kako je to saopšteno, bilo najviše marihuane, amfetamina, heroina, kokaina i sintetičkih droga koje su zaplijenjene i oduzete prilikom kriminalističkih istraga. Ulična vrijednost uništene opojne droge procjenjuje se na oko sedam miliona konvertibilnih maraka.

“Oduzimanjem i uništavanjem opojnih droga smanjena je mogućnost da građani, a prevashodno najmlađa i najranjivija populacija, dođe u dodir sa opojnim drogama, te na taj način je ispunjen i jedan od opštih ciljeva koji se nalazi u Državnoj strategiji nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH 2018-2023”, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti.

Komisija za uništavanje opojnih droga Vijeća ministara BiH, u saradnji sa Odsjekom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti BiH, u posljednja tri mjeseca intenzivno je, kako to navode, radila na prikupljanju i pripremi za uništavanje oduzetih opojnih droga koje su bile predmet rada policijskih i pravosudnih organa u BiH.

“Veliki doprinos prilikom realizacije ovih aktivnosti dali su i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu koji su vršili obezbjeđenje i prevoz, kao i pripadnici Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Federalne uprave policije koji su pružali stručnu podršku”, navodi se u saopćenju.

Također, ostvarena je, kako to ističu, izuzetno dobra saradnja sa rukovodstvom Termoelektrane Gacko koji su još jednom ustupili pogone i pružili pomoć prilikom uništavanja opojne droge.