U Goraždu za sad nema opasnosti od poplava, s obzirom na intenzitet padavina u ovom dijelu BiH – potvrdila je pomoćnica gradonačelnika za Civilnu zaštitu Samira Drakovac.

Prema njenim riječima, iako ne razlog za zabrinutost, preduzete su mjere opreza.

– Najveća opasnost prijeti kada su u pitanju vodotoci druge kategorije. Kada je riječ o Goraždu, možemo reći da je stanje na vodotoku prve kategorije, a to je rijeka Drina, redovno. Što se tiče korita rijeke Drine, prilično je slobodno, tako da je u stanju da još primi velike količine padavina. Međutim, ono što svakako utiče na vodostaj rijeke Drine, a na šta mi neposredno ne možemo uticati, to je hidroelektrana Mratinje u Crnoj Gori. Iskustvom ranijih godina smatramo da Ministarstvo bezbjednosti BiH već ima redovne kontakte sa Crnom Gorom i da se ne bi trebala desiti veća iznenađenja – istakla je Drakovac.

Naglasila je da je došlo do porasta vodostaja u vodotocima druge kategorije.

– Možemo reći da je tim vodotocima porastao nivo vode iako nemamo mjerne stanice, tako da će ove padavine povećati količinu vode i u tom smislu mi upozoravamo građane da objekte ili drugu imovinu koja se nalazi u blizini ovih vodotoka zbrinu, zaštite kako bi se zaštitili od eventualnih posljedica i šteta koje mogu nastati. Vodotoci druge kategorije na prostoru Goražda su rijeka Ocka, Biocka, Podranjenski potok i Osanička rijeka. To su rijeke koje imaju bujični karakter i ukoliko bi bilo padavina jačeg intenziteta, one svakako mogu donijeti značajne štete i gubitke kada je u pitanju stanovništvo i njihova imovina – rekla je pomoćnica gradonačelnika Goražda.

Iz Operativnog centra potvrđeno je da problema sa vodostajima nema ni u druge dvije lokalne zajednice Pale i Prača u Federaciji BiH te da su rijeke u svojim koritima.

(Avaz)

Vezane objave