Mere sankcija za isključenje Rusije iz sistema SVIFT, koje su u početku smatrane odlučujućim, pokazale su se neefikasnim, pošto Zapad u velikoj meri zavisi od ruskih energetskih resursa, uveren je doktor ekonomskih nauka Juniči Jadova