U opštini Višegrad ravnomjerno razvijamo i sela i grad