U Policijkoj upravi Foča, danas 24.10.2018. godine, održana je redovna konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za prvih devet mjeseci 2018. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Kostović Velimir, načelnik odjeljenja policije Krunić Voislav i načelnik kriminalističke policije Tomović Duško.

Prisutnim novinarima obratio se načelnik Kostović koji je istakao da sagledavajući sve parametre odnosno da nije bilo težih krivičnih djela koja bi svojim posljedicama izazvala veće uznemirenje javnosti kao ni većih narušavanja javnog reda i mira, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Foča može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

Načelnik Kostović istakao je da je u posmatranom periodu u odnosu na uporedni period evidentirano smanjenje broja krivičnih djela za 9,8 %. Ukupno je evidentirano 185 krivičnih djela, dok je u 2017. godini u istom vremenskom periodu evidentirano 205 krivičnih djela. Podneseno je 162 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 161 lica. Najviše krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta 159 krivičnih djela, a koeficijent rasvetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu je 54,4%, dok je koeficijent ukupne rasvetljenosti 80,9%. Od ukupnog broja krivičnih djela 17 je iz oblasti privrednog kriminaliteta.

Načelnik Kostović je istakao da je povećanje broja narušavanja javnog reda i mira na području PU Foča za 8,3 %. Prilikom narušavanja javnog reda i mira evidentirano je 29 prekršaja i oni su u smanjenju za 6,45 %, dok je broj izvršilaca prekršaja ostao isti. Nema evidentiranih prekršaja sa pet i više lica.

Načelnik Krunić je rekao da je u periodu januar – septembar stanje bezbjednosti zadovoljavajuće na osnovu planskog pristupanja i preduzimanja odgovarajućih zakonom predviđenih mjera i radnji. U posmatranom periodu nije bilo počinjenih prekršaja od strane pet ili više lica, dok je gledano po strukturi najveći broj prekršaja po članu 8. tuča i fizički napad. Broj saobraćajnih nezgoda je smanjen za 4,04 % odnosno evidentirano je 190 saobraćajnih nezgoda, od koji je 143 sa materijalnom štetom, a 47 sa posledicama po lice i četiri sa poginulim licem, 14 sa teško povređenim licima i 29 sa lakše povređenim.

Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika iz saobraćaja su isključena 357 vozača, od toga 281 vozač je isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola, 47 vozač je isključen zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava, 11 zbog upravljanja pod dejstvom droga i iz ostalih razloga isključeno je 18 vozača. Takođe je naglasio da su u mjesecu avgustu i septembru policijski službenici na području PU Foča aktivno sprovodili aktivnosti u okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Duško Tomović je istakao da nije bilo teših krivičnih djela protiv života i tijela koja bi za ishod imala smrtnu posljedicu. Od ukupnog broja krivičnih djela iz oblasti privrede evidentirano je 17 krivičnih djela, dok je podneseno osam Izvještaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a jedan Izvještaj iz oblasti iz zloupotrebe opojnih droga.