24715114

U Policijskoj upravi Foča, danas 20.07.2020. godine, održana je redovna konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za prvih šest mjeseci 2020. godine. Novinarima se obratio načelnik Policijske uprave Kostović Velimir i načelnik Odjeljenja kriminalističke policije, Tomović Duško.

Načelnik Kostović je stanje bezbjednosti na području ocijenio kao zadovoljavajuće kako u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, tako i u oblasti stanja bezbjednosti saobraćaja.

On je istakao da je u posmatranom periodu nadležnom tužilaštvu podneseno 90 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 114 lica od kojih je najveći broj krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta 90, dok je 5 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 13 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i 2 kd iz oblasti javnog saobraćaja. Načelnik je naglasio da na području koje operativno pokriva PU Foča nije bilo težih krivičnih djela kao što je razbojništvo ili oduzimanja motornog vozila.

U posmatranom periodu evidentirano je122 prekršaj javnog reda i mira te da je u odnosu na uporedni period 2019. godine povećanje za oko ,3 %, a povećanje se povezuje sa pandemijom virusa i uvođenjem vanrednog stanja što je rezultiralo i veći broj prekršaja iz čl. 22. koji se odnosi na Ograničenje kretanja na određenom prostoru. Na području opštine zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira sa pet ili više lica, koji je zahvaljujući brzom i efikasnom intervencijom policijskih službenika PS Višegrad zaustavljen, kojom prilikom je protiv 10 lica (navijačke grupe suprotnih sportskih klubova) podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Načelnik je izjavio da je periodu januar-jun 2020. godine evidentirano 106 saobraćajnih nezgoda iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je manje za 24,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim licem, dok je evidentirano 14 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i to 4 sa teže, a 10 saobraćajnih nezgode sa lakše povređenim licima i 92 sa materijalnom štetom.

Načelnik Tomović je izjavio da je u prvih šest mjeseci evidentirano 110 krivičnih djela isto kao i u periodu januar-jun prethodne godine. Koeficijent ukupne rasvetljenost iznosi 90,1 % dok je koeficijent rasvetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu 54,5 %. Načelnik Tomović je istakao da je na području PU Foča u posmatarnom periodu zavedeno 5 operativnih akcija od koji su 4 lokalnog karaktera i to operativna akcija „Nikotin“, „Maglić“ „Džoint“ i „Sutjeska“, a jedna je međunarodnog karaktera „Dojave“. Tom prilikom su policijski službenici privremenom oduzeli veće količine akcizne robe- cigarete čija je vrijednost oko 170.000 KM, te prilikom akcije „Sutjeska“ oduzeli oko 35 kg opojne droge marihuana kada je lišeno slobode šest lica svi sa podučja grada , F .

U izvještajnom periodu podneseno je 13 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu za 13 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta protiv 26 lica kojom prilikom je izvršenjem krivičnih djela stečena protivpravna imovinska korist od oko 403. 000,00 konvertibilnih maraka.

Načelnik Kostović je na kraju konferencije još jednom podsjetio građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u periodu jul-avgust na području cijele Republike Srpske realizuje kampanju pod nazivom „Vozi oprezno-putuj bezbjedno“ . S tim u vezi i na području Policijske uprave Foča preduzimaju se preventivne i represivne aktivnosti na sve učesnike u saobraćaju.

Apelujemo na sve vozače da brzinu i kretanje vozila prilagode i stanju puta te da poštuju saobraćajna pravila i propise, saobraćajnu signalizaciju, a sve u cilju zaštite kao sebe tako i drugih učesnika u saobraćaju.

Related posts