Policijska stanica Višegrad je u saradnji sa administracijom opštine Višegrad, a sve u sklopu rada policije u zajednici s ciljem unapređenja rada i efikasnosti policije, unapredila postojeći sistem video nadzora koji je postavljen u užem jezgru opštine Višegrad.
Video nadzor je dograđen sa kamerom ANPR i isti je počeo sa radom 28.05.2019. godine od 15,00 časova i ima mogućnost poznavanja registarskih tablica i povezan je sa elektronskom bazom MUP-a, tako da se vrši automatskom evidentiranje prekršaja uvidom i provjerom kroz odgovarajuće evidencije našeg Ministarstva.
Ovaj projekat je finansiran od strane lokalne zajednice u skladu sa najvišim evropskim standardima bezbjednosti kao i standardima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske po svim tačkama.