Policijski službenici Policijske stanice su obavljajući redovne poslove i zadatke, a sa akcentom na pojačane aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju ilegalne migracije, 28.06.2017.godine u 07,30 časova na Trgu palih boraca u Višegradu uočili šest nepoznatih lica za koje su utvrdili da se radi emigrantima.
Naime, radi se o šest državljana Pakistana,M.R.,P.Z.,U.A.,A.J.,W.K,M.G. koja su ilegalno prešla granicu iz Republike na teritoriju BiH- Republike Srpske. Istoga emigranti su predati Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, terenski ured Istok u Višegradu.

Vezane objave