Screenshot 2021 01 06t171534.190

Ukrajinska tajna služba razbila je grupu neonacista i uhapsila lidera te organizacije, koji se predstavljao kao “Hitler”. Ukrajinska grupa je širila ideje neonaciste Brentona Taranta, koji je odgovoran za ubistvo 50 i ranjavanje 30 u dve džamije na Novom Zelandu.

Tajna služba je saopštila da je “Hitlerova grupa” distribuirala “manifest” Brentona Taranta, u se pristalice pozivaju na terorističke napade na rasnoj i versoj osnovi.

Related posts