Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, kojima se, umjesto dugotrajnog zatvora, predviđa kazna doživotnog zatvora.

Izmjenama Krivičnog zakonika uvodi se i institut izuzetnosti kratkotrajne kazne zatvora, koja supstituira institut pravosnažno izrečene kazne zatvora do šest mjeseci.

Utvrđene su izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku RS, kojima je smanjena funkcionalna nadležnost sudije pojedinca, prenesena nadležnost za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti s okružnog na republičkog tužioca, skraćena dužina trajanja pritvora u istrazi, osiguran dodatni stepen zaštite interesa djeteta kao neposredno oštećenog/žrtve, krivičnog djela i oštećenog u seksualnim deliktima kroz način ispitivanja.

Predloženim izmjenama i dopunama poboljšava se procesni položaj oštećenog u krivičnom postupku radi efikasnije zaštite njegovih prava, a to uključuje i pravo da preuzme krivično gonjenje ako tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja.

Vlada RS donijela je i Odluku o osnivanju regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u RS. Bit će osnovani regionalni monitoring timovi Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje.

Vezane objave