Tužilaštva Milorad Barašin preminuo je danas u bolnici u Mostaru u 58. godini.

Barašin je rođen 15.01.1961. godine u Srpcu, a Pravni fakultet završio je u Banjaluci 1985. godine.

Pripravničku praksu obavljao je u Osnovnom sudu u Srpcu, a Pravosudni ispit je položio u Sarajevu 1987. godine. Nakon položenog Pravosudnog ispita bio je stručni saradnik dvije godine u Osnovnom sudu u Srpcu, a nakon toga je imenovan za sudiju istog Suda, radio je na kaznenom referatu, a početkom 1992. godine izabran je za osnovnog javnog tužioca u Srpcu gdje je radio do reforme pravosuđa u .

Bio je prvi od kadrova u koji je iz jednog entiteta prešao da radi u drugi i 21.07.2003. godine počeo je sa radom kao glavni kantonalni u Kantonalnom tužilaštvu Kantona deset (Livanjski kanton), gdje je radio do 01.03.2007. godine, kad je izabran za tužioca Tužilaštva , te odmah raspoređen u Tim I Posebnog odjela za ratne zločine.

Od 15.11.2007. godine preuzeo je dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva , a na koju funkciju je imenovan od strane VSTV-a na sjednici 15.11.2007. godine. Za vršioca dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva imenovan je Odlukom VSTV-a od 28.02.2008. godine.

Funkciju glavnog tužioca obavljao je do 2011, nakon čega je nastavio raditi u Tužilaštvu .

Objavio je radova iz pravosudne oblasti, a najnoviji objavljeni stručni rad, u je Barašin koautor, je rad na temu “Komandna odgovornost”.

Mjesto i vrijeme sahrane biće naknadno saopšteno.

Vezane objave