Ni najstariji stanovnici Čajniča ne pamte doba kada su zasadi žita ostali nepožnjeveni, na njivama na kojima su posijani. Po svemu sudeći to će se desiti ove godine samo zbog toga što niko u općini nema kombajn, a lošim putem do zabrinutih poljoprivrednika iz obližnjih gradova vlasnici ovih velikih