117969367 3859861184028884 1154032863182089624 N 720x337
Booking.com

Odbornici Skupštine opštine Višegrad usvojili su na današnjoj sjednici rebalans budžeta u iznosu od oko 10.230.000 KM.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Milan Jakšić je da su rebalansom obuhvaćene nove okolnosti kada je riječ o padu poreskih prihoda, a usljed nižeg nivoa ekonomskih aktivnosti prouzrokovanih mjerama u borbi protiv virusa korona.

„Poreski prihodi su smanjeni za 366.650 KM i neporeski prihodi usljed loših hidroloških prilika su smanjeni za više od 809.000 KM. Sa druge strane, u ovaj budžet smo uključili namjenska sredstva koja nisu potrošena u prethodnim godinama 1.227.000 KM i neutrošena sredstva vodoprivredne i šumske naknade“, istakao je Jakšić.

On je naglasio da je budžetski okvir veći za 300.000 KM, ali treba naglasiti da je riječ o namjenskim sredstvima koja će biti utrošena za projekte koji su ranije definisani.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je da su odbornici usvojili i prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava hotelu „Višegrad“.

„U periodu vanrednog stanja zbog epidemije virusa imali smo određeni broj sugrađana koji su morali, po pravilima Republičkog kriznog štaba, da provedu 14 u karantinu, a hrana je obezbijeđena od hotela. Sada im se na ovaj način odužujemo za te usluge, a oni su osim toga pripremali hranu i za Dom za lica sa invaliditetom“, istakao je Đurević.

Đurević je dodao da su u rebalans budžeta uvrštena i sredstva za radove u Višegradu, a među njima su izgradnja i sanacija kotlovnica u centru grada i u naselju Bikavac.
Opština Višegrad

Vezane objave