BUDUĆNOST se nalazi u padu forme, a da stvari budu još gore crne slutnje o povredi centra Vilija Rida ispostavile su se kao tačne.