95708054 1130608053971898 8715344587616419840 N

virus odnio je još jedan život ljekara u , poznate niške doktorke Snežane Veljković.
Otišla je još jedna ljekarka kojom čitav može da se ponosi – ona nije dala veliki doprinos samo medicini (napisala je veliki broj naučnih radova iz oblasti sudske medicine) već i istoriji. Prošle godine priredila je knjigu “Kazivanja ljekara o Velikom ratu” Branislava Dimitrijevića, prenosi Telegraf.

Ali, svoja interesovanja nije samo svodila na sudsku medicinu, već se godinama uporedno bavila i istorijom medicine, kojoj se posljednjih svog života maksimalno posvetila. Bila je jedan od najaktivnijih članova Sekcije za istoriju medicine Srpskog ljekarskog (SLD) i neumorno je istraživala period Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, piše portal Srpska istorija.

Dr Snežana Veljković rođena je u Nišu, a studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Po završetku studija radila je u Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Sudska medicina ju je bila privlačila na jedan poseban i logično je bilo da upravo i završi specijalizaciju iz sudske medicine.

U želji da usavrši svoje znanje iz sudske medicine provela je krajem sedamdesetih godina 20. vijeka jednu godinu na usavršavanju u Njujorku u Kancelariji Glavnog Medicinskog Inspektora i po povratku u odbranila je doktorsku disertaciju 1980.godine.

Za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu izabrana je 1994. godine, na kome je bila i dugogodišnji šef katedre za sudsku medicinu.

Izuzetno je bila posvećena nastavi i zato je bila miljenik svojih studenata. Pored nastave veliku pažnju posvećivala je naučno-istraživačkom radu u oblasti sudske medicine. Predmet njenih interesovanja u okviru sudske medicine bili su: naprasne prirodne smrti, iznenadne smrti novorođenčeta i odojčeta, narkomanija, krivična i stručna odgovornost lekara i asfiktične smrti. I kao rezultat tih nastala je njena odlična monografija “Nasilne asfiktične smrti”.

Kao koautor učestvovala je u pisanje udžbenika za studente medicine “Forenzička medicina” (“Forensic medicine – tex book for medical students”), objavljenom na srpskom i engleskom jeziku.

Za studente medicine napisala je i udžbenik “Sudska medicina”, a bila je i koautor mnogih drugih udžbenika iz medicine. Dragocene su i dve njene izvanredne monografije: “Hronika sudske medicine u Beogradu” i “Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu”.

Rektorat u Beogradu dodijelio joj je za njenu monografiju “Hronika Medicinskog fakulteta u Beogradu” 2011.godine prestižnu nagradu iz oblasti naučnog rada – “Veselin Lučić.”

Related posts