Dvanaesteročlana porodica Savanović iz Barlovaca dobila je novu štalu u kojoj planiraju da nabave stoku i otvore svoju klaonicu za koju potrebna sredstva. U porodičnoj harmoniji živi desetoro maloljetne djece čiji roditelji nemaju stalno primanje i preživljavaju od dječijeg dodatka i jednokratne pomoći Centra za socijalni rad.Kuća Savanovića nije tijesna jer je ispunjena ljubavlju svih ukućana. Na polici u kuhinji nalaze se složene stvari od djece i svako zna šta obući.

Dragana i Viktorija su srednjoškolke. Nemanja, Milana, Ivana, Željka i Milan idu u osnovnu školu dok su Sunčica, Nenad i Lana stalno kod kuće. Njihovoj majci najteže je bilo 2016. godine kad je poslije porođaja dvojki teško ostala živa.Za težak materijalni položaj Savanovića čuo je i privrednik iz sela Podrašnice Predrag Čivčija koji je sakupio donaciju u Njemačkoj i od nje ovoj višečlanoj porodici sagradio štalu u kojoj planiraju da nabave stoku i uz nju prateću klaonicu jer je glava kuće po zanimanju mesar.

Dok svi političari pričaju o negativnom prirodnom priraštaju i bijeloj kugi u vrijeme izbora dotle ništa ne rade da zaštite višečlane porodice kojima je pomoć sad više nego ikad potrebna.

Kako pomoći:

Broj žiro računa kod Nove banke A.D. Banja Luka:
5551000026460889
0903981163311

Broj deviznog računa kod Nove banke A.D. Banja Luka:
SWIFT: NOBIBA22
BA395550000051315249

Broj telefona za pomoć: +38765/524-946

Related posts