Zainteresovanost mladih za zanate sve je manja i manja. Ni porodični posao ne žele nastaviti. Sve je više zanata koji polako odlaze u zaborav jer niko ne želi da se time bavi, a i kupovna moć je natjerala mnoge da zatvore svoje radnje.

Prije nekoliko decenija stari zanati su bili glavni izvor prihoda, no danas polako odlaze u zaborav. Jedan od takvih zanata je i obućarski.

„Obućarski zanat nažalost već odavno lagano ide, ali u zadnje vrijeme to već ubrzano izumire, jednostavno nema više interesovanja ni mladih za ovim zanatom“.

Vezane objave