Ravnogorski pokret otadžbine Srpske odbor Višegrad obaveštava vas da zbog zabrane javnih okupljanja zbog korona virusa koje je donijela vlada Republike Srpske odlaže javno okupljanje koje je bilo planirano 13 marta u Draževini u Višegradu.
S vjerom u Boga Za kralja i otadžbinu Ravnogorski pokret Višegrad

Vezane objave