Lančanica na rijeci Drini, koja se nalazi na kilometar od Hidroelektrane “Višegrad”, ponovo je pukla usljed povećanog dotoka vode i veće količine plutajućeg otpada, koji može ugroziti njen rad