118004403 762173597878087 2878329821755702408 O 720x480

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz podršku Svjetske banke – GEF/SCCF, organiziralo je u Višegradu radionicu o turizmu i razvoju turističkih potencijala na slivu rijeke Drine.

Radionica je dio projekta ‘Kampanja izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u BiH’, a prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava, lokalnih turističkih organizacija, opština, hotelijera i nevladinog sektora.

Tokom skupa je rečeno da turizam na Drini ima mnogo prirodnih potencijala, ali da je potrebno unaprijediti putnu infrastrukturu, povezati organizacije i institucije koje se bave turizmom na slivu, riješiti problem otpada, sistemski zaštititi, revitalizirati i očuvati kulturno-istorijsku baštinu te snažnije promovisati turističke potencijale.

– Razvojni cilj projekta za upravljanje slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu je da se poboljšaju mehanizmi i kapaciteti u BiH za planiranje i upravljanje slivom rijeke Drine, uključujući i prilagođavanje na klimatske promjene – navodi se.

Projekt podržava širok program izgradnje javne svijesti radi uključivanja svih učesnika, institucija i zajednica u slivu rijeke Drine u BiH, na zajedničko učešće.

Jedna od važnih aktivnosti tog projekta je današnja radionica o turizmu, razvoju turizma, izazovima i preprekama, o trenutnom stanju pejzaža, kulturno-istorijskih spomenika na području sliva rijeke Drine u BiH.

U okviru tog projekta ranije su anketirani stanovnici na slivu rijeke Drine u Goraždu, Foči, Višegradu i Bijeljini. Snimljeni su dokumentarni i promo video materijali o Drini, a štampani su i leci s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja životne sredine.

Vezane objave