Policijskoj stanici Višegrad 18.06.2020. godine prijavljeno je da je NN lice ili više njih otuđilo par komada armaturnih polja sa kojima je bio ograđen sportski teren područne osnovne škole „Vuk Karadžić“ Višegrad koja se nalazi u Međeđi, opština Višegrad. O događaju je obavješten dežurni postupajući tužilac. U toku je preduzimanje operativnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja činjenica o navedenom događaju.