U organizaciji savjeta gluvih RS i Ministarstva zdravlja u Višegradu je završena obuka iz znakovnog jezika za 12 iz organizacija koje su u svojim djelatnostima usko vezane za rad sa gluvim i nagluvim licima.

Psiholog u Centru za mentalno zdravlje višegradskog Doma zdravlja Gorica Tomić, koja je prošla obuku iz znakovnog jezika, rekla je da je ovo da se pomogne tim licima i spriječi diskriminacija.

RADIO

Vezane objave