Kako bi namirila svoja potraživanja Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na javnoj aukciji koju je organizirala prije nekoliok dana, firmi „Čelik promet“ iz Visokog prodala je šest GRAS-ovih tramvaja za 58.617 KM, saznaje „Dnevni avaz“.

Prerada sirovina

Prema riječima Vahida Jašarevića, vlasnika „Čelik prometa“, koji je kupio tramvaje na licitaciji, njihova firma inače kupuje kompletna vozila te ih rastavlja i prodaje u dijelovima.

– Mi to kupujemo jer se bavimo preradom sekundarnih sirovina. Razdvajamo staro željezo, bakar i aluminij i to dalje prodajemo u topionice, željezare – rekao je Jašarević, dodajući da tramvaji koje su kupili nisu u voznom stanju.
Jašarević: Razdvajamo staro željezo

Ističe da će prilikom preuzimanje kupljene tramvaje rastaviti na licu mjesta u krugu GRAS-a te ih u dijelovima odvući do skladišta.

Cilj održavanja javne prodaje bio je izmirivanje potraživanja UIO, jer preduzeće GRAS po osnovi PDV-a Upravi duguje više od 26 miliona maraka.

Kovačević: Dva učsnika na aukciji

Kako nam je kazao portparol UIO-a Ratko Kovačević, na aukciji je osim firme „Čelik-promet“, učestvao i „Eko-servis“ iz Tešnja.

Niže cijene

– Prva aukcija koju smo organizirali bila je neuspješna te je istog dana upriličena i druga, na kojoj je Odbor za prodaju odlučio snižiti cijene za 25 posto. Od ponuđenih 10 tramvaja prodano je šest – rekao je Kovačević.

Direktna prodaja 19. jula

S obzirom na to da sva vozila nisu prodata, UIO 19. jula organizira direktnu prodaju preostala četiri tramvaja.

– Ponude za direktnu prodaju dostavljaju se u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije prodaje. Potom se koverte otvaraju javno i roba se prodaje licu sa najboljom ponudom. Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos, Odbor će prodati vozila putem nadmetanja među tim licima – rekao je Kovačević.