Zgrada Vlade Rs 01 Foto S Pasalic

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske. Ovom odlukom uređen je način obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske – 9. januar. Dan Republike Srpske je neradan dan, a program proslave utvrđuje organizacioni odbor. Na Dan Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije, organi lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije, kao i osobe koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti.

Na svim javnim institucijama i ustanovama u periodu od prvog januara do 15. januara biće istaknute zastave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak prema kojem na dan 14. januar 2021. godine u Republici Srpskoj neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.