Ulozi su sada veći nego ikad. I tu se više ne radi samo o sudbini Ukrajine, pa čak ni o tome što je u pitanju za nas – sama Rusija, odnosno naša budućnost kao velike sile