Img 4162 864x380

Danas je održana redovna sjednica Skupštine opštine Rogatica na kojoj je usvojen Budžet opštine za 2020. godinu. Budžetska sredstva po planu Budžeta za narednu godinu iznose 8.000.000 KM.

Skupština opštine Rogatica usvojila je odluku o stimulisanju nataliteta za 2020. godinu, prema kojoj će za svako dijete rođeno u narednoj godini roditeljima biti isplaćena jednokratna novčana pomoć od 500 KM.

Odlukom o stimulisanju nataliteta za 2020. godinu povećana su izdvajanja za bračne parove koji se liječe od steriliteta sa 1.000 na 1.500 KM. Ovaj iznos biće isplaćen bračnim parovima koji posjeduju medicinsku dokumentaciju da se liječe od steriliteta duže od tri godine, na osnovu priloženih računa od liječenja.

U 2020. godini stopa poreza za sve nepokretnosti, izuzev nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost, iznosiće 0,10 %, a za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost 0,08 %, kao i ove godine.