Jedinice Luganske Narodne Republike, razvijajući ofanzivu na položaje ukrajinske 57. motorizovane brigade, blokiraju selo Borovskoje sa istoka i juga