Agencija za zaštitu ličnih podataka u , donijela je rješenje:

Zabranjuje se nadležnim organima na svim nivoima u BiH, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštize kao i drugim organima, koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa , da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona kao i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Nalaže se nadležnim organima da odmah ukone i blokiraju lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona kao i licima koja poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni.

Related posts