U Policijskoj upravi danas je održana redovna konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada za proteklu 2018. godine.
Prisutnima se obratio načelnika Policijske uprave Kostović Velimir koji je istakao da se na području Policijske uprave na osnovih sviha parametara, stanje bezbjednosti može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
Načelnik je u svom obraćanju iznio statističke podatke za period januar-decembar 2018. godine, koji pokazuju da je smanjenje statistički parametara od broja krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda.
Pripadnici PU su u 2018. godini učestvovali u obezbjeđenju većeg broja štićenih ličnosti kao i javnih skupova, narošito jer su u 2018.godini bili održani opšti izbori, a koji su protekli u miru i bez neželjenih posledica.
Broj krivičnih djela je smanjen za oko 52,7%, od kojih je 222 krivičnih djela iz opšteg, a 24 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta,13 krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja i tri krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. U posmatranom periodu evidentirano je povećanje broja narušavanja javnog reda i mira te da je ukupno evidentirano 198 narušavanja javnog reda i mira, od kojih nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.Načelnik Kostović se osvrnuo i na migrantsku krizu u BiH i da je na području PU pronađeno 361 ilegalnih migranata koji su predati u nadležnost Ministarstva bezbjednosti BiH i da je nadležnom tužilaštvu dostavljeno pet izvještaja o počinjenom krivičnom djelu „Krijumčarenje ljudi“ protiv osam lica.
Načelnik Odjeljenja policije Voislav Krunić je istakao da su u toku 2018. godine evidentirano ukupno 198 narušavanja javnog reda i mira, što je povećanje za 23%.
Ukupan broj prekršaja iz ove oblasti je 234, što je više za 16,4% u odnosu na 2017. godinu. U narušavanju javnog reda i mira učestvovao je 64 povratnika i osam maloljetnika. Takođe, nije bilo narušavanja u većem obimu (pet i više lica).
U toku 2018. godine, evidentirano je 257 saobraćajnih nezgoda u kojima je nastradalo 92 lica, za razliku od uporednog perioda kada je broj nastradalih lica iznosio 95. Broj poginulih lica je četiri, za razliku od uporednog perioda kada je poginulo sedam lica, što je za 3,2 % manje. U saobraćajnim nezgodama teško je povrijeđeno 25 lica, a lakše je povređeno 63 lica što je u povećanju za 12,5% u odnosu na uporedni period 2017 godine.
Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Tomović Duško je istakao da je broj evidentiranih krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminalitetu u prethodnoj godini smanjen za oko 52,7 %, gdje prevladavaju krivična djela iz oblasti opšteg kriminaliteta. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 232 Izvještaja protiv 235 lica, dok je smanjen broj recidivista u vršenju krivičnih djela za oko 45,5 %, a evidentirano je šest maloljetnih izvršioca krivičnih djela. Takođe je istakao da je procenat rasvetljenosti krivičnih djela 58,2 %, tačnije riješeno je 51 krivično djelo koja su prijavljena po nepoznatom izvršiocu, a da su riješena i dva krivična djela iz prethodnog perioda po čemu se može vidjeti da policijski službenici kontinuirano rade i na rasvetljavanju krivičnih djela iz prethodnog perioda.
Na kraju pres konfenerncije rukovodstvo Policijske uprave Foča se zahvalilo prisutnim novinarima na saradnji i objektivnosti izvještavanja, te profesionalnoj saradnji koja je ostvarene u prethodnom periodu sa željom da se ista i nastavi i u buduće.

Vezane objave