Potrebno je uspostaviti otvorenu i stalnu komunikaciju između svih policijskih agencija u širem regionu, ali i u EU, kako bi podaci bili upotrebljivi i kako bi svaka država uradila i poduzela sve mjere za koje je zadužena.

Ovo je jedan od zaključaka koji su na sastanku u srijedu na Brdu, kod Kranja, prihvatili direktori policijskih agencija iz šireg regiona, a koji je danas prezentovan na ministarskoj konferenciji u Sarajevu i koji su predloženi na usvajanje.

Na današnjem sastanku u Sarajevu učestvovali su predstavnici zemalja šireg regiona, i to: Austrija, Slovenija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Albanija.

Jedan od zaključaka čelnika policijskih agencija, kako je rekao Boštjan Šefic, državni sekretar MUP-a Slovenije, je da je na operativnom planu potrebna direktna saradnja kriminalističkih policija kako bi se suzbio rad organizovanih kriminalnih grupa koje organizovano zarađuju novac i dovode migrante u tešku situaciju, a time i pojedine države.

“Zaključeno je da napraviti i dogovor, kao što su to učinile Slovenija i Hrvatska, jer je 80 posto ljudi koji organizuju ove kriminalne operacije iz šireg regiona”, rekao je Šefic.

Dodao je da je jedan od zaključaka da se hitno mora početi sa sistematičnom registracijom i postupcima koji će obezbijediti kontrolu u svim zemljama.

“Zaključak je i da zaustaviti migracije na vanjskim granicama EU, kao i snažnije i bolje organizovati vraćanje migranata u njihove zemlje te u ovo sve uključiti i zapadni Balkan, kako bi oni koji nisu dobili azil mogli otići u svoje zemlje”, objašnjava Šefic i dodaje da je potrebno odmah pristupiti realizaciji mjera kako članice EU ne bi bile prinuđene hermetički zatvoriti svoje granice.

“Mi moramo zaštititi granice EU i granice Šengena”, poručio je on.

Ističe da je veliki problem zloupotreba azilskih sistema, te da zbog toga dolazi do situacije da veliki broj migranata ne međunarodnu zaštitu, a oni koji trebaju čekaju jer su azilski sistemi preopterećeni.

Šefic kaže da je jedan od zaključaka sa sastanka na Brdu, kod Kranja, da se obezbijedi konkretna pomoć svim državama koje su na “migrantskoj ruti”, ali da nije potrebna samo finansijska pomoć, nego su neophodni i oprema i policajci.

Upitan da kaže da li je tačna informacija da zemlje članice EU razmatraju da novi centar za okupljanje migranata bude BiH, Šefic je rekao da to prvi put čuje.

Njegov kolega Franc Lang, šef Kriminalističke policije Austrije, ističe da već tri godine zna za ideju da se formiraju određeni centri izvan EU u kojima bi se vršila registracija migranata i čekali azil, te da su se pominjali Egipat i Ukrajina, jer je ideja bila da centri budu što bliže izvoru migracijskih kretanja.

“Austrija želi da se sve zemlje uključe i da zajednički učestvujemo u rješavanju ove situacije”, rekao je Lang.

Inače, najnoviji dostupni podaci govore da su u protekloj godini u BiH registrovana 5.664 ilegalna migranta, te da je od toga njih 534 registrovano samo u prvih nekoliko dana tekućeg mjeseca.

Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, domaćin današnjeg sastanka, rekao je da je tema konferencije rješavanje pitanja nelegalnih migracija na “balkanskoj ruti” od Grčke, preko Albanije i Crne Gore do BiH. Kazao je kako je zajednički stav učesnika konferencije da se ne smije ponoviti migrantska iz 2015. godine.

Ističe da sve zemlje moraju nastupiti jedinstveno i da je najgore poricati probleme jer bi se moglo desiti ono što se desilo 2015. u Bukureštu kada je na Željezničkoj stanici osvanulo 5.000-6.000 migranata.

Semiha Borovac, ministrica ljudskih prava BiH, kazala je da BiH mora stvoriti uslove, kao što je i predviđeno Akcionim planom, da se pruži humanitarna pomoć migrantima.

Petar van der Auverart, šef Misije IOM-a u BiH, kazao je da je važno da se unaprijedi sve ono što BiH trenutno radi, te da je IOM zadovoljan što se već dosta ulaže u smještajne kapacitete i kapacitete na granicama.

Vezane objave