Zbog ekstremno visokih temperatura, koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, gradonačelnik Prijedora, Milenko Đaković, naložio je lokalnim zdravstvenim ustanovama i komunalnim preduzećima da spremno odgovore na izazov.Đaković ističe da prijedorski „Vodovod“ proveri svoje tehničke kapacitete i ispravnost mehanizacije za alternativno vodosnabdevanje, te da planira distribuciju vode smanjenim intezitetom.

– Obavezuje se „Vodovod“ da u saradnji sa drugim nadležnim institucijama pojača kontrolu kvaliteta vode za piće i na mestima intenzivnijeg okupljanja građana postavi cisterne sa vodom za piće – navedeno je u zaključku gradonačelnika.

Prijedorskom Domu zdravlja i Opštoj bolnici „dr Mladen Stojanović“ naloženo je da preduzmu preventivne mere i obezbede uslove za prihvat većeg broja pacijenata.

– Obavezuju se Dom zdravlja i Odelenje za društvene delatnosti da pojačaju kontrolu kvaliteta vode reke Sane na kupalištima, kao i na bazenima na području grada – naveo je Đaković.

Komunalnom preduzeću naloženo je da uvede vanredne termine odvoza otpada sa područja urbanih zona u cilju sprečavanja epidemija.

Komunalna policija i nadležne gradske inspekcije dobile su zadatak da spreče bilo kakvo paljenje korova ili vatre na otvorenom prostoru, te da pojačaju kontrolu proizvoda koji se prodaju na pijacama i spreče prodaju kvarljive robe koja može biti uzrok zaraznih bolesti.

Inače, za područje Prijedora danas je najavljena temperatura vazduha i iznad 38 stepeni, a proglašen je i crveni meteoalarm.

Vezane objave