Ali,u presudi Vrhovnog suda Amerike imam pravne argumente ,dijelove presude ,koje ću moći koristiti u novoj tužbi! Američkim sudovima nije jasan imunitet OHR-a! Nevin sam,zato sam uporan.
Nisam pomagao ratne zločince,želim pravnu rehabilitaciju. Tražiću odštetu,tužbu sam djelimično finansirao kreditima,advokati rade pro bono-besplatno,dobiće procenat ,pola-pola kada dobijem na sudu,milioni su u pitanju!

Krijem imena advokata zbog pritisaka,svi su Amerikanci. OHR je odbranu finansirao iz budžeta ,milione su platili! OHR treba da plati zbog kršenja ludskih prava,Visoki predstavnici su se branili samo imunitetom. Tužio sam Ešdauna,Inzka i kancelariju OHR! Gledao sam prilog Glasa Amerike,tačno je ime tog advokata kojeg pominju…želim da se sve klevete izbrišu! Država BiH je trebalo da me štiti,država treba da štiti svakog svog građanina,to je ustavna obaveza! Šta ako neko drugi,politički lobi,entitet,vlast iskoristi iste argumente iz presude Vrhovnog suda i on tuži OHR?

Vezane objave