AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA VIŠEGRAD – TRG PALIH BORACA

Višegrad – Foča (pol 07:10 dolazak 08:45 Foča) – Tane, Višegrad
Višegrad – I. Sarajevo (8:00) – ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Banja Luka (8:00) – ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Foča- (9:30) – TITAN
Višegrad – BIJELJINA (6:30) – „Euro petrol oil“ – (OBUSTAVLJENO)

AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka, Stari Most

Višegrad – Beograd (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Užice (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Niš (11:25-11.55) – Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan)
Višegrad – I. Sarajevo (12:40, 13.20) -Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan)
Višegrad – I. Sarajevo (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Foča (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica

AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka “NOĆNE VOŽNJE”
Višegrad – Novi Sad (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Beograd (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Beograd (01:40-02.15) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Trebinje (02:00-02.30) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Čapljina (03.00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Nevesinje (03:00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)

Lokalne linije
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA (7.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (8.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA ( 12.00 ) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (14.15) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.