RED -STANICA – TRG PALIH BORACA

(pol 07:10 dolazak 08:45 ) – Tane,
– I. (8:00) – ZAM BANJA LUKA
– Banja Luka (8:00) – ZAM BANJA LUKA
- (9:30) – TITAN
– BIJELJINA (6:30) – „Euro petrol oil“ – (OBUSTAVLJENO)

RED -STANICA – Čađava, Motel Okuka, Stari Most

– Beograd (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
– Užice (09:45-10:00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – (11:25-11.55) – Kondor, Ist. (OBUSTAVLJENO)
Višegrad – I. (12:40, 13.20) -Kondor, Ist. (OBUSTAVLJENO)
Višegrad – I. (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Čajniče (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica (NOVO)

RED -STANICA VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka “NOĆNE
Višegrad – Novi Sad (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Beograd (01:10-01.40) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Beograd (01:40-02.15) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Trebinje (02:00-02.30) – Ubla Tours – (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Čapljina (03.00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)
Višegrad – Nevesinje (03:00-03:20) – Globtour (KOD MOTELA OKUKA)

Vezane objave