Hidroelektrana “Buk Bijela” je najznačajniji i najatraktivniji hidroenergetski objekat u gornjem toku Drine, istakao je profesor Elektroterhničkog fakulteta u Beogradu i predsjednik Saveza energetičara Srbije Nikola Rajaković.