Razmislite o svojim dnevnim rutinama, jer red mora postojati i kada peremo zube, bilo da tek stavljamo pastu ili čistimo koncem, pa peremo četkicom