Dana 11.04.1992 godine, Murat šabanović je zaprijetio kako će minirati branu kod Višegrada i potopiti taj grad. Tadašnje Radio Sarajevo prenosilo je razgovor izmedu šabanovića, generala Milutina Kukanjca, Alije Izetbegovića i Muratove sestre Nure.

Na početku prenosa, Muratova sestra Nura zamolila je svog brata da ne radi to što je naumio na šta joj je Murat odgovorio da se na taj način bori za sve one koji su ugroženi. Nakon toga, u razgovor se uključuju i Alija Izetbegović kao i tadašnji general JNA Milutin Kukanjac.

U meduvremenu, Šabanović je obećao kako neće dići branu u vazduh dok mu se ne daju garancije da će prestati napad i bombardovanje na Višegrad. Kukanjac je zamolio Murata da ne diže branu.

“Ako pride vojnik, brana će poleteti. Ako poleti brana… Ja nisam za džihad, iako sam Musliman…”, kazao je Šabanović tada izmedu ostalog.Nakon razgovora Kukanjca i Šabanovića, u razgovor se uključio i Alija Izetbegović.

“Murate, ovde Alija Izetbegović. Evo, sada je Kukanjac obećao da će obustaviti paljbu. Pričekaj da vidimo da li će održati riječ. Poslušaj me! Nemoj ništa činiti do daljnjeg da vidimo hoće li general Kukanjac održati riječ. On je obećao da će obustaviti paljbu. Bit ćemo dalje u vezi”, kazao je Izetbegović.

“Predsjedniče, sada ću te poslušati i nikad više”, odgovorio je Murat Šabanović koji se nakon toga povukao sa brane.