SKLADNO NIZANE DUHOVNE PJESME I PRIČE
Izdavačka kuća „Dabar“ Mitropolije dabrobosanske iz Dobrunske Rijeke kod Višegrada i Srpsko sokolsko društvo „Soko“ Dobrun-Višegrad objavili su drugu zbirku hrišćanske duhovne poezije i proze, čiji je autor Zdravko Knežić.
U recenziji za ovu knjigu monah Gavrilo Đurić ističe da ova Knežićeva zbirka nije iz reda čestih pojava, jer je u njoj autor skladno nizao i priče i pjesme u parovima.
“Svaka tema kojom se bavi sagledana je prozno, a onda i poetski, tako da onu dimenziju koju nema pripovjedanje daje pjesma i obrnuto, što je divan primjer lirskog zaodjenutog u prozno“, naglašava monah Gavrilo, dodajući da su pojave koje Knežić opisuje iz stvarnog života, koje nas vode do radosti, ali i do razočarenja.
Monah Gavrilo objašnjava da Knežić spretno i lagano prilazi likovima o kojima govori u ovoj zbirci.
„On ne vrši nasilje ni nad likovima ni nad stvarima, opisujući ih stvarno i nepristrasno, ističe monah Gavrilo“, poručujući da, ako neko traži čistotu, čednost i bezazlenost iz djetinjstva – neka čita, ako traži utjehu i putokaz ili bratski savjet – neka čita, ako traži ikonu Božiju u sebi da bi je očistio – neka čita, jer konci svega pomenutog vješto su upleteni u slova priča i pjesama Zdravka Knežića, uz prisustvo i pečat Onoga koji je Istina, Put i Život.
„Ovo su priče o istini“, objašnjava autor u predgovoru knjige, dodajući da su neke prepričani događaji, a druge zasnovane na priči o događajima, a treće „iskrvarile“ iz srca.
Zdravko Knežić rođen je u Sarajevu 1978. godine, odakne nakon rata dolazi u Višegrad, gdje provodi dobar dio mladosti, stičući porodicu i obrazovanje. Danas đivi i stvara u Staroj Pazovi, a u slobodno vrijeme piše hrišćansku duhovnu poeziju i prozu.
Svoju prvu zbirku hrišćanske duhovne poezije, pod naslovom „Pod kulom Vavilonskom“, objavio je 2014. godine u izdanju „Dabra“ i „Sokola“, u biblioteci „Prva knjiga“.
Njegovu drugu knjigu „Vaskrsla pesma“ ukrašavaju brojne fotografije čiji su autori Saša Knežić, Svetlana Novaković i Mladen Tomić.

Slavko Heleta