6650 B 1595666379 Odlaskom Doktora Cancara Foca Izgubila Izvrsnog Ljekara I Velikog Covjeka F

STANOVNICI Foče danas su u tužnoj povorci sahranili dr Nebojšu Čančara, koji je celi radni vek proveo u Foči, a važio za najboljeg pulmologa, druga, prijatelja, komšiju.

Već činjenica da je sve godine minulog rata u BiH proveo na borbenoj liniji, dodatno je, današnji dan, učinila tužnim i žalosnim njegovim saborcima.

Odlikovan je Ordenom krsta milosrđa. U jednom periodu je dr Čančar bio i predsednik kluba dobornika SDS u Fočanskom parlamentu.

Preminuo je iznenada, u 62. godini života.
Rođen je 8.januara 1959.godine u Goraždu. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1985.godine. Maja iste godine počinje da radi u fočanskom Domu zdravlja. Čitav radni vijek proveo je u ovoj zdravstvenoj ustanovi, gdje je, između ostalog, radio kao načelnik Antituberkuloznog dispanzera, zatim doktor porodične medicine i konsultant pneumoftiziološke zdravstvene zaštite. Komora doktora medicine Republike Srpske dodijelila mu je 2009.godine nagradu za izuzetan rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.