Ovih dana u Višegradu, izloge novogodišnjim motivima ,oslikava akademski slikar Vladimir iz Foče.