Nuačnici su otkrili da korišćenjen snimaka glasa mogu da dijagnostikuju niz stanja, od srčanih do Parkinsonove bolesti. Takođe, došli su do zaključka da što muškarac ima dublji glas, to mu je niža koncentracija sperme