Kantonalni Sud u Goraždu u procesu protiv optuženih pripadnika Armije BiH Asima Muratovića i Ćazima Ajanovića, koje se tereti za ratni zločin protiv zarobljenika, donio je oslobađajuću presudu. Riječ je o nepravosnažnoj presudi na koju nezadovoljne strane imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH.Optužnica je Ajanovića i Muratovića teretila da su u periodu od početka septembra do početka novembra 1993. godine, u svojstvu stražara Općinskog zatvora u zgradi MUP-a u Goraždu, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti te da su navedena zlostavljanja ostavila trajne psihičke i fizičke posljedice žrtvama.

“Optužnica je bila da su njih dvojica sami, ne kao suizvršioci, u dva navrata fizički maltertirali ratne zarobljenike Dušana Vukovića i Milorada Marića tako što su ih tukli rukama, nogama i gumenom policijskom palicom, čime su im nanijeli fizičke i duševne bolove i patnje. Tužilaštvo BiH je kvalifikovalo te radnje kao ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, a Sud BiH je taj predmet rješenjem proslijedio nama na nadležnost i mi smo od februara ove godine održali više glavnih pretresa na kojima smo izveli dokaze optužbe, dokaze odbrane, uzeli završne riječi i u konačnici donijeli odluku”, pojašnjava Semija Kuljuh, predsjednica Kantonalnog suda u Goraždu.

Ona dodaje da je Sud u petak zaključio glavni pretres uzimanjem završnih riječi, vijećanjem i glasanjem te da su donijeli odluku da se optuženi oslobađaju optužbe.

“Van razumne sumnje nije dokazano da su počinili krivično dijelo za koje su bili optuženi. Ta je odluka nepravosnažna i teče zakonski rok za njenu pismenu izradu, nakon toga, kad stranke prime pismeni otpravak presude, nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH, oštećeni imaju pravo žalbe na troškove i imovinskopravni zahtjev, a Tužilaštvo, optuženi i njihovi branioci imaju pravo žalbe na cjelokupnu presudu”, kaže Kuljuh.

Ovo je već drugi predmet okarakterisan kao ratni zločin koji je vođen pred Kantonalnim sudom u Goraždu.

“Mi smo u prošloj godini imali jedan predmet, također proslijeđen od Suda BiH na nadležnost našem sudu. Radilo se o krivičnom djelu ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Taj predmet smo sudili u Goraždu, izvodili dokaze, odlučili da je optuženi kriv i izrekli kaznu za koju smo smatrali da je adekvatna težini počinjenog djela. Taj predmet se nalazi na žalbenom postupku kod Vrhovnog suda FBiH i nije pravosnažan”, pojašnjava Semija Kuljuh, predsjednica Kantonalnog suda.

Najavljuje da bi u Kantonalnom sudu u narednom periodu trebalo biti još procesa u slučaju ratnih zločina, usljed ograničenosti kapaciteta Suda BiH, ali i u skladu sa državnom strategijom koja predviđa da svi predmeti za koje se procijeni da ih je moguće procesuirati pred nižim sudovima, budu proslijeđeni tim sudovima.